Albertirsai Válságkezelő Alap kezelés alapdokumentuma, a 2020. április 3-i felhívás alapján

Albertirsai Válságkezelő Alap
kezelés alapdokumentuma,
a 2020. április 3-i felhívás alapján

1. Az Albertirsai Válságkezelő Alap célja: a COVID -19 járvány okozta negatív szociális és gazdasági következmények tompítása Albertirsa területén.

2. Adományozó: bárki - a város polgárai és közösségei - aki, vagy amely az 1. pontban meghatározott célra az Önkormányzat K&H Bank Zrt-nél vezetett bankszámlájára adományt befizet. A számla száma: 10402977-50505549-55531260 (Albertirsai Válságkezelő Alap).

3. Az adománygyűjtés során az adományozás önkéntes. Az adománygyűjtés nem járhat mások zavarásával. Zavarásnak minősül különösen, az adományozásra való felhívással megkeresett személy kifejezett elutasítása ellenére történő ismételt megkeresése.
Az adományozott köteles tájékoztatni az adományozót az adománygyűjtés céljáról és az ismert adományozót az adomány felhasználásáról.
Az adomány felhasználása és az erről szóló beszámolás során érvényesülnie kell a nyilvánosság és az átláthatóság feltételeinek. Ennek érdekében az adományozottnak a 7. pont szerint be kell számolnia az adományok felhasználásáról.

4. Az adománygyűjtés időtartama: 2020. április 03-tól, a veszélyhelyzet megszűnését követő 60. nap.

5. Az adományból befolyt összeg kezelése: Albertirsa Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési rendeletében külön soron szerepel, a 2. pontban megjelölt számlaszámon.

6. Az Albertirsai Válságkezelő Alapba befolyt pénz felhasználásáról a veszélyhelyzet fennállása alatt a polgármester és az alpolgármester együttesen dönt. A döntésről a képviselő-testületet heti rendszerességgel tájékoztatják, illetőleg a 7. pont szerint adnak tájékoztatást.
A veszélyhelyzet feloldását követően az elkülönített számlán fennmaradó összeg felhasználásáról a Képviselő-testület dönt, az adománygyűjtés befejezését követő 60. napig.

7. Nyilvánosság: az adomány összegének alakulásáról és felhasználásáról a polgármester heti rendszerességgel a város honlapján és facebook-oldalán, továbbá havonta az Albertirsai Híradóban ad tájékoztatást. A Képviselő-testületi döntés esetén a tájékoztatás a döntést követő 5. napig, a Város honlapján történik.

Fazekas László, Polgármester

www.someday.hu - weboldalkészítés, webdesign, kereső optimalizálás, internetes és intranetes alkalmazásfejlesztés