Az alberti evangélikus gyülekezet

Az alberti evangélikus gyülekezet

Az alberti evangélikus egyházban szlovák nyelvű leírás szerint Váracskay András földesúr hívására 1711. szeptember 29-én Csányi György, Takács Mihály és Havram Pál elöljárók vezetésével, 24 szekérrel érkeztek Albertibe az első telepesek, és magukkal hozták CLAUDINYI FRIGYES lelkészüket is. Az első, fából-sárból épített templomukat, lakóházaikat a Gerje-menti Marasztyi réten építették fel. 1763. jún. 28-án földrengés rázta meg a községet, melynek következtében a templom és sok lakóház is megrongálódott. A Mária Teréziától kapott királyi engedély birtokban Gegus Zakariás lelkész munkássága alatt 1774. április havában kezdték meg az új templom építését, melyhez Szelecky Márton - Alberti földesura - a templom helyéül szolgáló telket és 30.000 db Albertin égetett téglát adományozott. Október 4-én Gegus Zakariás tette le az alapkövet. Az építkezést 1778. júl. 4-én fejezték be. A következő 3. vasárnapon történt a felszentelés. A templom fennállásának 200. évfordulóján emléktáblán örökítették meg az alberti evangélikus egyháznál szolgált lelkészek és kántortanítók neveit. 1990. március 15-én felekezeti hovatartozásra való tekintet nélkül emléktáblát helyeztek el a II. világháború alberti hősi halottainak és áldozatainak emlékére. A templom mellett áll a lelkészlakás, melyben született Tessedik Sámuel, és falán 1942-ben elhelyezett emléktábla hirdeti:

"Itt született 1742. április 20-án Tessedik Sámuel evangélikus lelkész, a hazai népművelés úttörője, a magyar róna fáradhatatlan áldott munkása."

1978-ban avatták fel Tessedik Sámuel mellszobrát. A szobor Kampfl József alkotása. Esztétikusan is szép, hármas egységet alkotó faluképet nyújt az egymás szomszédágában álló alberti- evangélikus templom a paplakkal, az evangélikus iskola és óvoda a parkjában álló Tessedik szoborral. Az önkormányzat 250. évfordulóján emléktáblát állított. Az 1700-as évektől eredően az aberti evangélikus gyülekezet tagjai közös otthonban gondoskodnak a támasz nélkül maradt öregekről. A ma Káldy Zoltán nevét viselő Evangélikus Szeretetotthont fokozatosan korszerűsítették és 1994-ben ebédlő-konyha részleggel is bővítették. Roszík Mihály lelkész szervezésével az alberti evangélikus gyülekezet 1990-91-ben a Táncsics utcában 40 személyes vendégházat épített. A község idegenforgalmát is szolgáló ház a megnyitása óta számos külföldi és hazai vendéget fogadott. Albertin az evangélikus templommal szemben a HŐSÖK kertjében áll, a sok áldozatot követelő I. világháború hősi halottainak emlékoszlopa. A község lakosságának közadakozásából állított emlékművet 1924. május utolsó vasárnapján -a Hősök Vasárnapján - avatták fel. Az avatás keretében fiatal kocsonyás tölgyfát is ültettek az emlékmű mellé. Az idővel terebélyessé nőtt fát 1976-ban természetvédetté nyilvánították.

2019.04.09 - Albertirsa.hu


Kapcsolat  |  korabbi.albertirsa.hu
www.someday.hu - weboldalkészítés, webdesign, kereső optimalizálás, internetes és intranetes alkalmazásfejlesztés