PÁLYÁÁZATI KIÍRÁS: Óvodapedagógus, határozott idejű

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

 

1 fő óvodapedagógus 

munkakör betöltésére

 

Pályázatot meghirdető szerv:

Albertirsai Napsugár Óvoda

2730 Albertirsa, Pesti út 29. Tel: 06-53/370-177

 A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű, 2017.08.31-ig tartó közalkalmazotti jogviszony

 Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 A munkavégzés helye:

Pest megye, 2730 Albertirsa, Pesti út 29.

 A munkakörébe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

3-7 éves gyerekek óvodai nevelése, fejlesztése, óvodapedagógusi munkakör feladatainak ellátása

 Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 Pályázati feltételek:

-         felsőfokú képesítés, óvodapedagógus

 A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

·        fényképpel ellátott szakmai önéletrajzot

·        legmagasabb iskolai végzettséget, és egyéb szakirányú végzettséget igazoló oklevelek másolatait,

·        hozzájárulási nyilatkozat a pályázó személyes adatainak kezeléséhez

·        felvétel esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

 Juttatások és egyéb információk: bérezés Kjt. szerint

 Pályázat benyújtásának határideje: 2017.03.21.

 Pályázat elbírálásának határideje: 2017.03.22.

 Munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

 A Pályázat benyújtható:

·        személyesen Farkas Péterné, Albertirsai Napsugár Óvoda Pesti út 29.

·        postai úton a pályázatnak az Albertirsai Napsugár Óvoda címére történő megküldésével (2730 Albertirsa, Pesti út 29.).

·        elektronikus úton Farkas Péterné részére a napsugar.ovi.airsa@gmail.com címen keresztül.

 A pályázat kiírással kapcsolatos további információt Farkas Péterné óvodavezető nyújt a 06-53/370-177 telefonszámon.

 

www.someday.hu - weboldalkészítés, webdesign, kereső optimalizálás, internetes és intranetes alkalmazásfejlesztés