Pályázati kiírás felsőfokú közművelődési szakember tárgyában

Móra Ferenc Kulturális Központ és Könyvtár

                       

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Móra Ferenc Kulturális Központ

Felsőfokú közművelődési szakember

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2730 Albertirsa, Pesti út 85.

 

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Hagyományos művelődésszervezői feladatok ellátása, gyermek és felnőtt korosztály számára programok (ismeretterjesztő előadások, zenei programok, tanfolyamok szervezése és felügyelete. Civil szervezetekkel kapcsolatfelvétel, tervezés, szervezés, lebonyolítás. Közművelődési igények felmérése, művészeti értékek feltárása, megismertetése, helyi közművelődési szokások támogatása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, felsőfokú oktatási intézményben szerzett népművelő, közművelődési előadó, művelődésszervező, művelődési menedzser, andragógus (művelődésszervező szakirány)kulturális mediátor, kulturális közösségszervező, ifjúsági közösségszervező, humánfejlesztő, közösségi művelődés tanár szakképzettség, valamint az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott, felsőfokú végzettségi szintre épülő közművelődési szakember, kulturális menedzser, közművelődési menedzser szakképesítés.,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

 

        magyar állampolgárság,

        büntetlen előélet,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Angol nyelvből alapfokú C típusú általános nyelvvizsga, alap szintű nyelvtudás,

 

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű • önálló munkavégzés, megbízhatóság, felelősségvállalás • problémamegoldó képesség • jó kapcsolatt,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz,

        három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,

        iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata (a dokumentumok másolatának nem csatolása a pályázat érvénytelenségét jelenti)

        nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában részt vevők megismerhetik

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 25.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Móra Ferenc Kulturális Központ és Könyvtár címére történő megküldésével (2730 Albertirsa, Pesti út 85. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2019 , valamint a munkakör megnevezését: Felsőfokú közművelődési szakember.

 

        Elektronikus úton Beke- József Regina részére a info@kulturatkozvetitunk.hu E-mail címen keresztül

 

        Személyesen: Beke- József Regina, Pest megye, 2730 Albertirsa, Pesti út 85. .

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. március 1.

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

www.someday.hu - weboldalkészítés, webdesign, kereső optimalizálás, internetes és intranetes alkalmazásfejlesztés