Pályázati kiírás_családsegítő állás betöltésére

 

 

Albertirsa Kistérségi

 Szociális Segítőház

 

 

2730 Albertirsa, Dózs Gy. u. 23.

Tel.: (06-53) 571 092

(06-20) 38980-068

 

Albertirsai Kistérségi Szociális Segítőház

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Albertirsai Kistérségi Szociális Segítőház 
család- és gyermekjóléti szolgálat

családsegítő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2730 Albertirsa, .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az 1993.évi III.tv. a szociális igazgatásról és szociális ellátásról, az 1997. évi XXXI. tv. a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásáról, valamint a 15/1998 NM rendelet és az 1/2000 SZCSM rendelet szerint.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

-          Főiskola, 1/2000-es SZCSM rendelet szerint,

-          Felhasználói szintű MS Windows NT/2000/XP,

-          magyar állampolgárság

-          bűntetlen előélet

-          Gyvt. 15.§ (8) bekezdésében meghatározott -kizáró ok fennállásának hiánya

- cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

-          családsegítő, terápiás munkatárs, mentálhigiénikus munkakörben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

-          saját gépkocsi használata

Elvárt kompetenciák:

-          Kiváló szintű empátia,

-          Kiváló szintű team-munka,

-          Kiváló szintű szakmai önállóság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

-          Végzettséget igazoló dokumentum/ok fénymásolata.

-          30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

-          Fényképes szakmai önéletrajz és motivációs levél.

-          A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában szereplő adatainak kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 14.

A pályázatok benyújtásának módja:

-          Postai úton, a pályázatnak azAlbertirsai Kistérségi Szociális Segítőház címére történő megküldésével (2730 Albertirsa, Dózsa Gy. u. 23. . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BM/16766-2/2016 , valamint a munkakör megnevezését: családsegítő.

-          Elektronikus úton Györe Zsuzsanna részére a segitohaz@gmail.com E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az állás betölthető 2018. november 19-től.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. november 16.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

-          3sz.hu - 2018. október 19.

-          kozigallas.hu   -2018-október 24.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot a munkáltató indoklás nélkül érvénytelennek nyilváníthatja

www.someday.hu - weboldalkészítés, webdesign, kereső optimalizálás, internetes és intranetes alkalmazásfejlesztés