pályázati felhívás_Mirelite park

P Á L Y Á Z A T I  F E L H Í V Á S

 

Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő – testülete pályázatot hirdet a Mirelite park, valamint a Győzelem utca – Vasút utca – Baba utca által határolt területen lévő zöldövezetek 2018. évben történő karbantartási és gondozási feladatainak ellátására.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 14. 16.00 óra

 

A pályázat benyújtásának helye:

-          Postai úton: Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal, 2730 Albertirsa, Irsay Károly u. 2.

-          Személyesen: Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal – iktató

 

Kérjük a borítékon feltüntetni: Mirelite Park

 

Ajánlatok elbírálása: A pályázatokat Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete bírálja el. 

 

Az ajánlatokat a pályázati kiírásban foglaltaknak megfelelően kell benyújtani.

Pályázattal kapcsolatos további információk: Városüzemeltetési Iroda, Soltész Ferenc városüzemeltetési irodavezető tel.: 53/570-068

 

Pályázat tárgya:

A Mirelite park, valamint a Győzelem utca – Vasút utca – Baba utca által határolt területen lévő zöldövezetek 2018. március 1. és december 31. közötti karbantartási és gondozási feladatainak ellátása az alábbi tartalom szerint:

 

Gyepfelületek:

- fűnyírás (az időjárás függvényében) hetente 1 alkalommal (a vegetációs időszakban),

- pázsit takarítása,

- pázsit műtrágyázása évente 3 alkalommal,

- növényvédelem,

- gépi gyepszellőztetés évente 1 alkalommal.

 

Cserje felületek és parkfa fenntartása:

- fenntartó metszés, ifjítás évente két alkalommal,

- gyomlálás kéthetente

- sarjak eltávolítása,

- növényvédelem.

- az úgynevezett „szerviz út” mentén lévő tujasor és zöldfelület növényvédelme, ápolása, metszése, öntözése,

- virágágyások rendszeres gondozása, gyomlálása,

- az őszi lombok eltakarítása.

A virágágyásokba ültetendő egynyári virágokat az Önkormányzat biztosítja.

 

A feladatellátáshoz szükséges eszközök, növényvédő szerek, szerves és szervetlen tápanyagok biztosítása a nyertes vállalkozó feladata.

 

A kiépített öntöző rendszer működőképességének biztosítását ajánlattevő vállalja, a megrongálódott szerelvények, szórófejek cseréjét ajánlattevőnek kell biztosítania külön elszámolás alapján.

 

A nyertes pályázó az elvégzett munkáért garanciát vállal.

 

A pályázatnak tartalmaznia kell:

-          a pályázó főbb adatait (név, székhely, cégnyilvántartási szám),

-          árajánlatot,

-          jogi személy pályázó esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, és az aláírási címpéldányt, egyéni vállalkozó esetén vállalkozói engedélyt,

-          működéshez szükséges hatósági engedélyeket,

-          a pályázó kifejezett nyilatkozatát a pályázati feltételek és a pályázati kiírásban foglaltak elfogadására,

-          a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az érintett területeket megtekintette, ajánlatát ennek megfelelően állította össze.

 

A pályázatok elbírálása: a bírálatnál döntő szempont a vállalkozói díj összege.

 

A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat nyertese: az a pályázó, aki összességében, a legkedvezőbb ajánlatot teszi.

 

Eredményhirdetés: a döntésről minden pályázót a képviselő-testület februári ülését követő 5 munkanapon belül írásban értesítünk.

 

www.someday.hu - weboldalkészítés, webdesign, kereső optimalizálás, internetes és intranetes alkalmazásfejlesztés