Pályázati felhívás a strandfürdő területén található 3-as számú épület bérbeadására és üzemeltetésére

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyílt pályázatot hirdet a tulajdonát képező strandfürdő területén található 3-as számú épület bérbeadására és üzemeltetésére.

 

A bérbeadásra kiírt ingatlan helyrajzi száma és megnevezése:

-          Albertirsa 6314/13/A hrsz.-ú ingatlan, megnevezése: egyéb épület

A pályázat célja: a Kiíró olyan üzemeltetőt (a továbbiakban: Pályázó) keres, aki 2017. május 19. napjától 2017. szeptember 17. napjáig, saját kockázatára, a biztonságos működéshez szükséges jogszabályok betartásával, üzemelteti a strandfürdő területén lévő épületet. A leendő üzemeltető kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a strandfürdő nyitvatartási idejében az üzletet üzemelteti.

 

Minimálisan megajánlani szükséges bérleti díj összege:  bruttó 100.000 Ft/év+rezsi költség

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 18. 12.00 óra

 

A pályázat benyújtásának helye:

 

Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal

2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. Iktató

(ügyfélfogadási időben)

 

Ajánlatok elbírálása: Albertirsa Város Önkormányzatának Polgármestere 

 

A pályázat módjára, valamint a pályázatra vonatkozó egyéb információkat a pályázati kiírás tartalmazza.

Az ajánlatokat a pályázati kiírásban foglaltaknak megfelelően kell benyújtani.

Pályázattal kapcsolatos további információk: Városüzemeltetési Iroda, tel.: 53/570-068.

 


PÁLYÁZATI KIÍRÁS

 

I.                   PÁLYÁZAT TÁRGYA

Az Albertirsa Város Önkormányzatának tulajdonát képező strandfürdő területén elhelyezkedő 3-as számú épület bérbeadása.

 

1.       A bérbeadásra kiírt ingatlan helyrajzi száma és megnevezése:

1.1   Albertirsa 6314/13/A. hrsz.-ú ingatlan, megnevezése: egyéb épület

 

II.                A TERÜLET RÖVID LEÍRÁSA.

1.      A Strandfürdő

 

1.1.            Ingatlan nyilvántartási adatok:

Helyrajzi száma: 6314/16,

Megnevezése: kivett strandfürdő,

Területe: 4 ha 6293 m2

Tulajdonos: Albertirsa Város Önkormányzata 1/1 (2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2.)

Terhek: tehermentes,

Széljegy: nincs.

1.2.

A Strandfürdő területén található az önkormányzat tulajdonában álló üzlet épület (3-as számú épület).

Közműellátottság:

az épület víz, villany, szennyvíz közművekkel ellátott. 

Általános leírás:

az üzlet a bejárattól jobbra, a Vágóhíd utca felőli kerítésnél helyezkedik el. Hagyományos falazatú, magas tetős épület. Az épületben található helyiségek: eladótér, előtér, raktár és szociális helyiség. Nettó alapterülete: 38,45 m2. Az épület felszereltsége: mosogató.

Egyéb műszaki berendezés nincs.

 

III.             A PÁLYÁZAT FELTÉTELEI

 

1.      Pályázat kiírója: Albertirsa Város Önkormányzata, mint a terület tulajdonosa, a továbbiakban: Kiíró

 

2.      A pályázat célja: a Kiíró olyan üzemeltetőt (a továbbiakban: Pályázó) keres, aki 2017. május 19. napjától 2017. szeptember 17. napjáig, a fürdő nyitva tartásának idejében, a biztonságos működéshez szükséges jogszabályok betartásával,  strand cikk üzletként üzemelteti a területet. A strand cikkeken kívül az alábbi termékeket forgalmazhat: ruházat, könyv, újság, illatszer, óra-és ékszer, játékáru, emlék és ajándéktárgy kiskereskedelme.

3.      A Strandfürdő nyitva tartása: május 19 - 31-ig 09 – 18 óráig, június 01-től zárásig 09 – 19 óráig.

4.      A bérleti díjat előre, 2017. április 28-ig kell megfizetni.

5.      Egyéb információ: az ingatlan előzetes időpont egyeztetés alapján, a helyszínen megtekinthető. Időpont egyeztethető Soltész Ferenc városüzemeltetési irodavezetővel (Albertirsa, Irsay K. u. 2. telefon: 53/570-068)

a.                   A nyertes pályázó a bérleti szerződés megkötését követő 10 napon belül köteles a bérleményre vonatkozó hulladékszállítási szerződést bemutatni, melynek elmaradása a bérleti jogviszony azonnali megszűnését vonja maga után.

 

6.      Pályázat formája: nyílt.

 

7.      Minimálisan megajánlani szükséges bérleti díj összege:  bruttó 100.000 Ft /év + rezsi költség.

 

8.      Pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 18. 12.00 óra 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Soltész Ferenc városüzemeltetési irodavezető nyújt, az 53/570-068-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

-          a pályázatot postai úton, vagy személyesen, zárt borítékban Albertirsa Város Önkormányzata címére (2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2.) kérjük beküldeni. A borítékon kérjük feltüntetni: „ 3-as számú üzlet bérlet”.

 

9.      A pályázatnak tartalmaznia kell:

-          a pályázó főbb adatait (név, székhely, cégnyilvántartási szám),

-          ajánlatot a helyiség bérleti díjára,

-          jogi személy pályázó esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, és az aláírási címpéldányt, egyéni vállalkozó esetén vállalkozói engedélyt,

-          működéshez szükséges hatósági engedélyeket,

-          a pályázó kifejezett nyilatkozatát a pályázati feltételek és a pályázati kiírásban foglaltak elfogadására,

-          a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy tudomása van arról, hogy az ingatlan megtekintett állapotban kerül hasznosításra, ezért a birtokbaadást követően az ingatlan műszaki állapotával, adottságaival illetve a közművezetékek, az ivóvíz nyomóvezeték, erőátviteli kábel elhelyezkedésével kapcsolatban semminemű követelést nem támaszt.

 

  1. A pályázatok elbírálása: a bírálatnál döntő szempont a vállalt bérleti díj összege, mely a minimálisan meghatározott bérleti díjnál alacsonyabb nem lehet.  A bérlő a kereskedelmi jogszabályi előírásoknak megfelelő pályázók közül kerül kiválasztásra. Az ajánlatok elbírálására, az ingatlan bérbeadásával kapcsolatos döntés meghozatalára, Albertirsa Város Önkormányzata vagyonának meghatározásáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának és a vagyon kezelésének szabályozásáról szóló 12/2009.(V.29.) számú rendelet 32. §. (1) bek. a) pontja alapján a polgármester jogosult. 

A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

 

11.  A pályázat nyertese: az a pályázó, aki összességében, a legkedvezőbb ajánlatot teszi.

 

12.   Eredményhirdetés: a döntésről minden pályázót 5 munkanapon belül írásban értesítjük.

 

Albertirsa, 2017. március 22.

 

 

                                                                                              Fazekas László

                                                                                                polgármester

 

www.someday.hu - weboldalkészítés, webdesign, kereső optimalizálás, internetes és intranetes alkalmazásfejlesztés