Pályázati felhívás

Pályázati Felhívás

 

Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága – az Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére, valamit elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 10/2006.(III.31) rendelet 6.§ (2) bekezdése alapján –

pályázatot ír ki

az Albertirsa Vasút u. 4/7. szám alatti 93 m² alapterületű összkomfortos komfortfokozatú lakás bérleti jogának megszerzésére

  

Lakás adatai:

 

Címe: Albertirsa, Vasút u. 4/7. (tetőtér)

Komfortfokozat: Összkomfortos

Alapterülete: 93 m2, 3 szoba

Bérleti díj: bruttó 59 868 Ft

Rendeltetésszerű használatra alkalmas.

 

A lakás megtekinthető előre egyeztetett időpontban. (Időpont egyeztetés: Murárné Zsigó Emma 53/570-069)

 

Pályázattal kapcsolatos tudnivalók:

A pályázatot benyújtani pályázati adatlapon lehet, Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága nevére címezve (2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2.)

A borítékra kérjük feltüntetni: „LAKÁS PÁLYÁZAT”

A pályázat benyújtásának helye, határideje: Zárt borítékban, postai úton, vagy személyesen Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal – Iktató (2730 Albertirsa, Irsay K. u.) 2018. május 18. 14. óra.

A pályázati adatlap átvehető az alábbi helyeken: Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal – 6. iroda, valamint letölthető a www.albertirsa.hu honlapról.

A pályázat elbírálásáról a Pénzügyi Bizottság soron következő ülésén dönt.

A pályázatot megnyerő természetes személy az eredmény kihirdetésekor, 3 havi bérleti díjat köteles bánatpénz címén letenni.

Az eredmény megállapítás után 15 napon belül a bérleti szerződést köt a kiíró a pályázat nyertesével.

A bérbeadás feltételei:

A bérleti jogviszony határozott idejű:időtartama legfeljebb 5 év

A határozott idő elteltével a bérlő a lakást köteles minden elhelyezési igény nélkül kiüríteni és azt tisztán, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban a bérbeadónak visszaadni.

A bérlőnek a bérlet időtartama alatt lakbért kell fizetni, mely összegét a bérleti szerződés tartalmazza.

A bérlőnek a lakással kapcsolatban igénybevett közüzemi szolgáltatásokra (víz- és csatornahasználat, villamos energia, gáz stb.) szerződést kell kötnie és a közüzemi díjakat fizetnie kell.

A nyertes pályázó a szerződéskötéskor óvadékot köteles fizetni. Az óvadék mértéke a szerződésben meghatározott havi lakbér háromszorosának megfelelő összeg. A lakásbérleti jogviszony megszűnése esetén Bérbeadó a Bérlő által befizetett óvadékot lakbérhátralék, közüzemi díjtartozás, továbbá a lakás rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotának helyreállításához szükséges költségei megtérüléséhez használhatja fel. Ezen költségek hiányában a Bérbeadó a lakás visszaadását követően a jegybanki alapkamattal növelt mértékben visszafizetni.

A bérbeadás egyéb feltételeit a vonatkozó jogszabályok, elsősorban az 1993. évi LXXVIII. törvény és a 10/2006.(III.31) rendelet önkormányzati rendelet szabályozza.


Pályázati adatlap

www.someday.hu - weboldalkészítés, webdesign, kereső optimalizálás, internetes és intranetes alkalmazásfejlesztés