Helypénzszedő állás

Helypénzszedő állás:

Albertirsa Város Önkormányzata a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény alapján pályázatot hirdet piaci helypénzszedő (1 fő) munkakör betöltésére.

A jogviszony időtartama:

- határozott idejű munkajogviszony 2017. április 1-december 31. (alkalmazás esetén 3 hónapos próbaidő kerül kikötésre)

Foglalkoztatás jellege:
- részmunkaidős (heti 20 óra figyelembevételével megállapított munkaidőkeret alapján, keddi, pénteki, szombati és vasárnapi munkavégzéssel)

A munkavégzés helye

- Pest megye, Albertirsa (piactér)

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

- a piac területén a piaci rend kialakítása, fenntartása, a helypénzek beszedése.

Illetmény és juttatások

- a vonatkozó jogszabályban megállapított garantált bérminimum arányos összege, illetve Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete által megállapított egyéb juttatások.

Pályázati feltételek:
- magyar állampolgárság vagy a szabad mozgás és tartózkodás jogával való rendelkezés,
- cselekvőképesség,
- büntetlen előélet,
- középfokú végzettség,
- egészségi alkalmasság.

Pályázatnál előnyt jelent:
- hasonló munkakörben szerzett gyakorlat.

Pályázat részeként benyújtandó igazolások:

- részletes, fényképes szakmai önéletrajz,

- iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata,

- pályázó nyilatkozata büntetlen előéletről (a pályázat benyújtásához elegendő a nyilatkozat, de a munkakör elnyerése esetén az alkalmazás feltétele 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány benyújtása),

- pályázó hozzájáruló nyilatkozata, hogy a pályázati eljárásban résztvevő személyek a pályázati anyagot megismerhessék, abba betekinthessenek.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
- A munkakör a döntést /2017.03.29./ követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje:
- 2017.03.14.

A pályázat benyújtásának módja: postai úton vagy személyesen: Albertirsa Város Önkormányzata 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: piaci helypénzszedő.

A pályázattal kapcsolatosan további információt nyújt:
- a pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fazekas László polgármester nyújt, a 06-53-570-050 telefonszámon.

A pályázat elbírálásának rendje:

- a kinevezésről személyes meghallgatást követően a polgármester dönt. Személyes meghallgatásra csak a benyújtott írásos pályázatuk alapján alkalmasnak ítélt jelöltek esetében kerül sor.

                                                                                             

                                                                                              Albertirsa Város Önkormányzata

www.someday.hu - weboldalkészítés, webdesign, kereső optimalizálás, internetes és intranetes alkalmazásfejlesztés