Hatályos rendeletek

A 2014. évi költségvetési rendelet és módosításai

Albertirsa Város Önkormányzata 2014. évi gazdálkodásának zárzámadása - 12/2015. (V.04.)

A 2015. évi költségvetési rendelet és módosításai

Albertirsa Város Önkormányzata 2015. évi gazdálkodásának zárszámadása - 8/2016. (IV.29.)


A 2016. évi Költségvetési rendelet és módosításai

Albertirsa város jelképeinek és a település neve használatának rendje - 6/2013. (III.29.)

Anyakönyvi eljárás egyes díjai - 13/2017. (VII.03.)


Az avar és kerti hulladék égetés, valamint a szabadtéri tűzgyújtás helyi szabályai - 15/2015. (V.04.)

Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 19/2015. (V.29.)

Az ivóvíz és a viziközmű által biztosított szennyvízkezelés díjának megállapítása - 29/2007. (XII.21.)

Az önkormányzat által alapított kitüntetések és díjak - 13/2002. (VI.28.)


Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérlete, valamint elidegenítésükre vonatkozó szabályok - 10/2006. (III.31.)

Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj pályázat - 7/20113. (III.29.)

Díszpolgári cím adományozása - 9/1995. (XI.22.)

Egészégügyi alapellátást biztosító praxisjog megszerzését segítő támogatás - 28/2015. (XI.26.)

Első lakáshoz jutók támogatása - 25/2009. (XII.14.)

Első nyelvvizsga bizonyítvány megszerzésének támogatása - 10/2003. (VII.04.)


Épített örökség helyi védelme - 13/2008. (IV.15.)

Épített örökség helyi védelme - melléklet

Épített örökség helyi védelme - értékvédelmi adatlapok melléklet

Forgalmi rend - 21/2011. (VIII.29.)

Gerje patak menti ingatlanokat érintő változtatási tilalom elrendeléséről- 18/2007 (VII.13.)


Gyermekétkeztetési és térítési díjak - 9/2015. (II.27.)

Háziorvosi körzetek megállapítása - 10/2002. (VI.28.)

Helyi Építési Szabályzat - 5/2002. (IV.26.)

Szabályozási terv I.

Szabályozási terv II.

Helyi Hulladékgazdálkodási Terv - 45/2004. (XII.17.)

Helyi iparűzési adó - 17/1996. (X.30.)

Helyi iparűzési adó - mellékletei

Helyi jelentőségű természeti területek védetté nyilvánítása - 16/2008. (III.31.)

Helyi környezet védelem - 19/2004. (V.25.)

Helyi népszavazás és népi kezdeményezés - 22/2004. (V.25.)


Humánszolgáltató Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 8/2015. (II.27.)

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 6/2017 (II.24.)

Játszóterek és parkok használatáról szóló 7/2014. (III.03.)

Képviselő-testület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdései - 26/2012. (XI.14.)

Ket. alkalmazásával kapcsolatos helyi szabályok - 24/2005. (IX.30.)

Közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályai - 6/2016. (IV. 01.)

Közterületek tisztántartása - 26/2015. (IX.28.)

Közterülethasználat általános rendje - 17/2005. (VII.01.)

Magánszemélyek kommunális adója - 41/2004. (XI.25.)


Mezei őrszolgálat létesítéséről, működéséről és a mezőőri járulékról szóló rendelet hatályon kívül helyezéséről - 11/2016. (IV.29.)

Nem közművel összegyújtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről szóló 11/2014. (IV.28.) önkormányzati rendelet

Növények telepítési távolsága - 29/2005. (XI.25.)

Önkormányzat művelődési feladatai, a helyi közművelődési tevékenység támogatása - 21/199. (X.29.)


Önkormányzat vagyonának meghatározása, vagyonkezelés - 12/2009. (V.29.)

Önkormányzati biztos kirendelése és tevékenységének rendje - 25/1997. ( XII.29.)

Önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök és tagok tiszteletdíja - 29/2014. (XII.19.)


Parkolóhelyek kialakítása és megváltása - 4/2005. (I.28.)


Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások -7/2015. (Il.27.)

Szervezeti és Működési Szabályzat - 1/2015. (I.30.)


Talajterhelési díj - 29/2004. (IX.3.)

Partnerségi egyeztetés szabályai 11/2017 (V.26.)

Települési sport - 11/2011. (IV.01.)

Településképi belejentési eljárás - 16/2013. (V.31.)

Településképi véleményezési eljárás - 15/2013. (V.31.)

Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó munkakörök - 18/2001. (IX.28)
2018.01.16 - Albertirsa.hu


Kapcsolat  |  korabbi.albertirsa.hu
www.someday.hu - weboldalkészítés, webdesign, kereső optimalizálás, internetes és intranetes alkalmazásfejlesztés