Hatályos rendeletek

A 2014. évi költségvetési rendelet és módosításai

Albertirsa Város Önkormányzata 2014. évi gazdálkodásának zárzámadása - 12/2015. (V.04.)

A 2015. évi költségvetési rendelet és módosításai

Albertirsa Város Önkormányzata 2015. évi gazdálkodásának zárszámadása - 8/2016. (IV.29.)

A 2016. évi Költségvetési rendelet és módosításai

A Humánszolgáltató Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások térítési díjainak megállapításáról 11/2018. (IV.04.)

Albertirsa város jelképeinek és a település neve használatának rendje - 6/2013. (III.29.)

Anyakönyvi eljárás egyes díjai - 13/2017. (VII.03.)


Az avar és kerti hulladék égetés, valamint a szabadtéri tűzgyújtás helyi szabályai - 15/2015. (V.04.)

Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 19/2015. (V.29.)

Az ivóvíz és a viziközmű által biztosított szennyvízkezelés díjának megállapítása - 29/2007. (XII.21.)

Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérlete, valamint elidegenítésükre vonatkozó szabályok - 10/2006. (III.31.)

Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj pályázat - 7/2013. (III.29.)

Egészégügyi alapellátást biztosító praxisjog megszerzését segítő támogatás - 28/2015. (XI.26.)

Első lakáshoz jutók támogatása - 25/2009. (XII.14.)

Első nyelvvizsga bizonyítvány megszerzésének támogatása - 10/2003. (VII.04.)


Épített örökség helyi védelme - 13/2008. (IV.15.)

Épített örökség helyi védelme - melléklet

Épített örökség helyi védelme - értékvédelmi adatlapok melléklet

Forgalmi rendről szóló 21/2011.(VIII.29.) önkormányzati rendelet egységes szerkezetbe foglalva


Gerje patak menti ingatlanokat érintő változtatási tilalom elrendeléséről- 18/2007 (VII.13.)


Gyermekétkeztetési és térítési díjak - 9/2015. (II.27.)

Háziorvosi körzetek megállapítása - 10/2002. (VI.28.)

Helyi Építési Szabályzat - 5/2002. (IV.26.)

Szabályozási terv I.

Szabályozási terv II.

Helyi Hulladékgazdálkodási Terv - 45/2004. (XII.17.)

Helyi iparűzési adó - 17/1996. (X.30.)

Helyi iparűzési adó - mellékletei

Helyi jelentőségű természeti területek védetté nyilvánítása - 16/2008. (III.31.)

Helyi környezet védelem - 19/2004. (V.25.)

Helyi népszavazás és népi kezdeményezés - 22/2004. (V.25.)


Humánszolgáltató Társulás által személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások térítési díjainak megállapításáról szóló 8/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete, a 16/2017.(VII.3.), valamint a 10/2018.(IV.4.) önkormányzati rendelettel egységes szerkezetbe foglalt szövege

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 25/2017. (X.27.) számú önkormányzati rendelet egységes szerkezetben a 6/2017.(II.24.) önkormányzati rendelettel

Játszóterek és parkok használatáról szóló 7/2014. (III.03.)

Képviselő-testület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 2/2017.(I.27.), valamint a 2/2018.(I.26.) önkormányzati rendelettel egységes szerkezetbe foglalt szövege

Ket. alkalmazásával kapcsolatos helyi szabályok - 24/2005. (IX.30.)

Kitüntetések és elismerések - 27/2018.(XI.30.)

Közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályai - 6/2016. (IV. 01.)

Közterületek tisztántartása - 26/2015. (IX.28.)

Közterülethasználat általános rendjéről egységes szerkezetbe foglalva - 17/2005. (VII.01.)

Magánszemélyek kommunális adója - 41/2004. (XI.25.)


Mezei őrszolgálat létesítéséről, működéséről és a mezőőri járulékról szóló rendelet hatályon kívül helyezéséről - 11/2016. (IV.29.)

Nem közművel összegyújtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről szóló 11/2014. (IV.28.) önkormányzati rendelet

Növények telepítési távolsága - 21/2018. (VII.02.)

Önkormányzat művelődési feladatai, a helyi közművelődési tevékenység támogatása - 21/199. (X.29.)


Önkormányzat vagyonának meghatározása, vagyonkezelés - 12/2009. (V.29.)

Önkormányzati biztos kirendelése és tevékenységének rendje - 25/1997. ( XII.29.)

Önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló 29/2014.(XII.19.) önkormányzati rendelete, a 6/2015.(II.27.), az 1/2017.(I.27.), valamint a 3/2018.(I.26.) önkormányzati rendelettel egységes szerkezetbe foglalt szövege

Parkolóhelyek kialakítása és megváltása - 4/2005. (I.28.)

Partnerségi egyeztetés szabályai 11/2017 (V.26.)

Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 7/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete, a 14/2015(V.4.), a 4/2016.(II.26.), a 13/2016.(V.27.), a 3/2017.(I.27.), a 18/2017.(IX.01.), az 1/2018.(I.26.), valamint a 6/2018. (II.23.) önkormányzati rendelettel egységes szerkezetbe foglalt szövege

Szervezeti és Működési Szabályzat_egységes szerkezetbe foglalva - 1/2015. (I.30.)


Talajterhelési díj - 29/2004. (IX.3.)

Településképvédelmi rendelet 7/2018. (IV.5.)

Településképvédelmi rendelet térkép_1

Településképvédelmi rendelet térkép_2

Települési sport - 26/2018. (XI.30.)

Településképi belejentési eljárás - 16/2013. (V.31.)

Településképi véleményezési eljárás - 15/2013. (V.31.)

Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó munkakörök - 18/2001. (IX.28)
2019.01.14 - Albertirsa.hu


Kapcsolat  |  korabbi.albertirsa.hu
www.someday.hu - weboldalkészítés, webdesign, kereső optimalizálás, internetes és intranetes alkalmazásfejlesztés