Fúrt kút engedélyeztetése

Ma Magyarországon jelentős probléma az engedély nélkül létesített és üzemeltetett kutak nagy száma. Egyes becslések szerint a kutak 80-90 %-át építik a szükséges engedélyek és nyilvántartásba vétel nélkül, holott azokra, mintegy húsz éve 1996. óta szükséges engedély beszerzése.

(A kormány felismerve ezt a helyzetet és az Alaptörvény P. cikkének figyelembe vételével, mely rögzíti, hogy „A természeti erőforrások, különösen a termőföld, az erdők és a vízkészlet, a biológiai sokféleség, különösen a honos növény- és állatfajok, valamint a kulturállis értékek a nemzet közös örökségét képezik, amelynek védelme, fenntartása és a jövő nemzedékek számára való megőrzése az állam és mindenki kötelessége.” módosította a fúrt kutak engedélyezésére vonatkozó jogszabályokat.)

A módosítás utolsó bekezdése a feketegazdaság visszaszorítása és a fenntartható vízgazdálkodás érdekében elősegíti a jelenleg vízjogi engedély nélkül üzemeltetett vízkivételt biztosító vízilétesítmények fennmaradásának (legalizálásának) bírságmentes engedélyeztetését, egy meghatározott időintervallumon (türelmi időn) belül. Azaz mentesül a vízgazdálkodási bírság fizetése alól az a létesítő, aki a vízjogi engedély nélkül létesített fúrt kút fennmaradását 2018. december 31-ig kérelmezi.

Fúrt kút létesítése, fennmaradása, üzemeltetése abban az esetben engedélyezhető, ha az 500 m3/év vízigénybevétel kizárólag talajvízkészlet felhasználásával történik, olyan ingatlanon, mely épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkezik, és magánszemélyek részére a házi ivóvízigény és a háztartási igények kielégítését szolgálja.

A kérelem benyújtásához szükséges dokumentumok köréről az önkormányzati hivatal városüzemeltetési irodáján,   illetve a az 53/570-068-as telefonszámon, ügyfélfogadási időben kaphat további információt.

 Tájékoztató letölthető itt!

Adatlap letölthető itt!

Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal

www.someday.hu - weboldalkészítés, webdesign, kereső optimalizálás, internetes és intranetes alkalmazásfejlesztés