Bírósági ülnök választás 2019

Bírósági ülnökök 2019. évi választásáról

Felhívás bírósági ülnök választásra

Magyarország Alaptörvénye Bíróság fejezetének 27. cikk (2) bekezdése értelmében törvény által meghatározott ügyekben és módon nem hivatásos bírák (ülnökök) is részt vesznek az ítélkezésben.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény (Bjt.) rendelkezik az ülnökjelölés és választás szabályairól.

A Bjt. 215. § (1) bekezdése alapján Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése a Budapest Környéki Törvényszék és a Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság ülnökeit a megyei város közgyűlésével és a területi nemzetiségi önkormányzatok képviselő­testületeivel megosztva, a Budakönyéki Járásbíróság ülnökeit pedig a területi nemzetiségi önkormányzatok képviselő-testületeivel megosztva választja meg.

Az ülnökök legutóbbi általános választására 2015-ben került sor, az akkor megválasztott ülnökök megbízatása a Bjt. 217. § (1) bekezdése értelmében az új ülnökválasztástól számított 30 nap elteltével lejár.

A Köztársasági Elnök 95/2019. (III.5.) KE határozatával a bírósági ülnökök megválasztását 2019. március 7. és 2019. április 30. napja közé eső időtartamra tűzte ki.

A Bjt. 212. § (1) és 220. § (1) d) pontjában rögzített általános feltétel szerint ülnöknek az a 30. évét betöltött, de 70. életévét el nem érő magyar állampolgár választható meg, aki nem áll a cselekvőképességet érintő gondnokság vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt, továbbá büntetlen előéletű és nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt sem.

A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (Be.) 680. § (5) bekezdésében rögzített különös feltétel szerint a fiatalkorú elleni büntetőeljárásban kizárólag

a.       pedagógus,

b.      pszichológus, vagy

c.       a család-, gyermek- és ifjúságvédelmi szolgáltatás, gyámügyi igazgatás keretében az ellátottak gyógyítását, ápolását, foglakoztatását, fejlesztését, ellátását, nevelését, gondozását vagy szociális segítését, a gyermek sorsának rendezését közvetlenül szolgáló, egyetemi vagy főiskolai végzettséghez kötött munkakörben dolgozó vagy korábban dolgozó személy vehet részt.

A Bjt. 213. § (1) bekezdése alapján az ülnököket a bíróság illetékességi területén lakóhellyel rendelkező nagykorú magyar állampolgárok, a bíróság illetékességi területén működő helyi önkormányzatok és az egyesületek - kivéve a pártokat - jelölik.

A Bjt. 213. § (2) bekezdés alapján a fiatalkorúak büntető ügyeiben eljáró bíróság pedagógus ülnökeit a bíróság illetékességi területén működő alapfokú és középfokú nevelési-oktatási intézmények tantestületei, nem pedagógus ülnökeit pedig az egyesületek, a foglalkozásuk szerinti érdek-képviseleti szervek, valamint az őket a Be. 680. § (5) c) pontja szerinti munkakörben foglalkoztató, vagy korábban foglalkoztató szervezetek jelölik.

A Bjt. 213. § (4) bekezdése alapján a közigazgatási és munkaügyi bíróság ülnökeit elsősorban a munkavállalók és munkaadók érdek-képviseleti szervei jelölik.

 

A hatósági erkölcsi bizonyítvány igénylés menetéről tájékozódhat a http://www.nyilvantarto.hu/hu/erkolcsi_heb felületen.

A jelölő és az elfogadó nyilatkozatot és a hozzájuk csatolt erkölcsi bizonyítványt és képesítést igazoló bizonyítványokat legkésőbb 2019. április 10-ig kell megküldeni a következő címre: 1052 Budapest, Városház u. 7. Pest Megyei Önkormányzati Hivatal Jegyzői Iroda.

A jelöléssel kapcsolatban egyéb információk kérhetők az Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatalban (Albertirsa, Irsay K. u. 2. 17.szoba) személyesen, vagy telefonon (53/570-063).

A jelöléshez szükséges nyomtatványok itt is beszerezhetők.

 


www.someday.hu - weboldalkészítés, webdesign, kereső optimalizálás, internetes és intranetes alkalmazásfejlesztés