Általános Iskolák

Tessedik Sámuel Általános Iskola
Székhelye: Albertirsa, Győzelem u. 2.

Két önálló általános iskola egyesítésével jött létre 1975-ben. (Az alberti Tessedik Sámuel és az irsai Petőfi Sándor iskolát közös igazgatás alá vonták.) Jogutóda az 1948-ban alapított Általános Iskolának, amely 1989. április 21-én Tessedik Sámuelt választotta névadójának .

Feladatköre:
- nyolc évfolyamos, általános műveltséget megalapozó iskola, amely
-felkészít az alapfokú iskolai végzettség megszerzésére,
-ellátja a gyógypedagógiai képzés alá tartozó tanulókat,
- napközi otthoni elhelyezést biztosít.

A feladatellátáshoz 3 iskolaépület és 1 tornaterem áll rendelkezésre.
Teljes jogkörrel rendelkező, önállóan gazdálkodó költségvetési intézmény.

Tanulók létszáma: 650 fő, 31 tanulócsoport

Főállású pedagógusok száma: 54 fő (1 igazgató, 2 igazgató-helyettes).

Osztálytermek összes száma: 46 , ebből
Az oktatás osztályterem jellegű, szakteremben történik a fizika, kémia, ének-zene, rajz, technika, angol tantárgyak oktatása, ezenkívül 2 informatika terem, 1 tornaterem, 2 tornaszoba, 1 könyvtár, 2 fejlesztő terem található.

idegen nyelvet az angol osztálybontásban tanítjuk

kiemelt a gyógy-testnevelés és a drámapedagógia

emelt szintű tantárgy az angol és a matematika

Elérhetőségeink:
Telefon: 06-53/370-227
E-mail: titkarsag@tsai.sulinet.hu
Honlap: www.tsai.sulinet.hu

Az iskolában szaktantermi jellegű oktatás folyik.
Oktatott nyelv: angol, német (osztott csoportokban).
Kiemelt tantárgyak: drámapedagógia, gyógy-testnevelés , emelt szintű ének és matematika.
Szakkörök: számítástechnika, kémia, karének, rajz, színjátszó, kézműves, atlétika, cselgáncs.

Napközis csoportok száma: 7 csoport (170 tanuló).
A névadóra emlékező nap: április 20. ( Tessedik-nap ).
Adományozható kitüntetés: Tessedik-érem (nevelőnek), Tessedik-díj (tanulónak).

Testvériskola: Gaggiano (Olaszország). Iskolánk a meglévő testvér települési kapcsolat elmélyítéseként külön megállapodást kötött Gaggiano általános iskolájával. Ennek eredményeként 1986 óta évenként látogatják egymást az intézmények tanulóiból álló csoportok.

Gyermekeik szinte minden évben elérnek valamilyen figyelemre méltó eredményt országos tanulmányi versenyeken.
Így magyar nyelv és irodalomból 1999-ben, majd 2000-ben is bekerült egy-egy diákjuk a legjobb tíz közé.
2000-ben kémiából országos második helyezettjük volt.
2001-ben pedig a "Szép magyar beszéd" általános iskolás korosztályú vetélkedésében első helyezést ért el egy tanítványuk, de az Arany János helyesírási versenyről is sikerült elhozni egy ötödik helyet.

Az iskola központi épületének telephelyén működő, az óvodákat és iskolákat ellátó napközi otthoni konyhán , napi 800 fő részére főznek.
A konyha létszáma: 1 élelmezésvezetőből és 16 fő alkalmazottból áll.

Az iskola épülete előtt áll az 1989-es névadás alkalmával felavatott "Tessedik-szobor" (Sebestyén Sándor alkotása) , amely hozzáértők szerint Magyarország egyik legszebb köztéri szobra az ifjú Tessedikről.


Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Általános Iskola
Székhelye: Albertirsa, Köztársaság u. 29.

Cím: 2730 Albertirsa, Köztársaság út 29.
Tel.: 53/370-147          Fax: 53/571-156
e-mail: airsakat@gmail.com
fenntartó: Váci Egyházmegye Ordináriusa
igazgató: Sipőczné Farkas Mária
lelki vezető: Kiszel Mihály prépost-plébános
igazgatóhelyettes: Olteán Zsolt
tanulók száma:163 fő
pedagógusok száma: 19 fő
tantermek száma: 12
pedagógiai hitvallás:             
" Szent kincs a gyermek teste, lelke, szeretni kell és felnevelni féltő gonddal, hogy tiszta, jó legyen."

A Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Általános Iskola a Váci Egyházmegye déli régiójának egyik nevelési-oktatási intézménye, amely 1993-ban kezdte meg működését az államosított polgári iskola épületében. Ma kilenc osztállyal, két napközis csoporttal működik.

Küldetésünk, hogy egyesítsük a hagyományokat, s úgy neveljük a ránk bízott ifjúságot, hogy egyszerre legyenek hitükhöz hű, ugyanakkor klasszikus és modern műveltséggel rendelkező becsületes tagjai a társadalomnak.

Fő feladatunk az alapozás, a középiskolai tanulmányokra felkészítés. Olyan a követelményrendszerünk, az alapozó munkánk, hogy diákjaink bármilyen irányban továbbtanulhatnak képességeiknek megfelelően.
Minden feltételünk adott a korszerű oktatáshoz: a törvényi előírásoknak megfelelően képzett pedagógusok nevelik-oktatják gyermekeinket, korszerű taneszközökkel rendelkezünk pl. projektor, nyelvi labor stb.

Alapelvünk a keresztény értékrenden alapuló nevelő-oktató munka.

Sajátosságaink:
 1. Világnézetileg elkötelezett intézmény vagyunk.  
 2. Kiemelt nevelési területünk az erkölcsi nevelés.
 3. Konzervatív, értéket megőrző iskola vagyunk, a keresztény pedagógia értékeit közvetítjük.
Képzési rendszerünk:
 • heti két hittanóra tanórába iktatva,  a felekezeti hitoktatás biztosításával,
 • angol nyelv 1.2. osztályban fakultatív lehetőségként, 3. osztálytól kötelező jelleggel,
 • informatika oktatása első osztálytól kezdve.

Nevelésünkben fontos szerepet tölt be az erkölcsi nevelés, amelynek színterei:

 1. órarendbe épített heti két hittan és etika óra nyolc éven keresztül.
 2. havonta egyszer iskolai diákmise, egyházi táborok, lelki napok, közös elmélkedések.

Nagy gondot fordítunk a tanórán kívüli tevékenységekre. Tanulóink érdeklődésüknek megfelelően szakkörökön vehetnek részt pl.: gitáros ének, tömegsport, képzőművészeti, angol. Biztosítjuk a középiskolára előkészítő és fejlesztő foglalkozásokat egyaránt.
Képzésünk tandíjmentes. Diákjaink a törvényi előírásoknak megfelelően részesülnek ingyenes tankönyvellátásban, illetve ingyenes vagy kedvezményes étkezésben.
Felvételi követelmény:

 • iskola rendjének, szellemiségének elfogadása felekezettől függetlenül,
 • 6. életév,
 • iskolaérettség.

Lehetőséget kínálunk azon gyermekek részére is, akik nincsenek még megkeresztelve.
Iskolánk működését a Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Általános Iskola Alapítvány támogatja, amely elfogad minden felajánlást, támogatást.

Adószáma: 18667084-1-13

Intézményünk lehetőség az emberformálásra, hit felébresztésére, elmélyítésére, értékek megőrzésére.
Bővebb információ az iskola honlapján található az mnrkai.hu címen, a 06-53/370-147-es telefonon illetve személyesen az iskolában kapható.


Roszík Mihály Evangélikus Általános Iskola
Székhelye: Albertirsa, Pesti út 110.

Elődje: az 1711-ben alapított evangélikus egyházi iskola .
1991-ben újraindult - akkor még 1-4 osztállyal.
1993-ban 3 új tanteremmel bővítették, 1998-ban 4 új tanterem felépítésével vált 8 osztályos iskolává, összesen 11 tantermű.
2001. augusztus 20-án felavatták az iskola új tornatermét
2004-ben
új tanteremmel, könyvtárszobával,kiszolgáló helyiségekkel bővült az épület.

Tanulók száma: 200 fő.
Pedagógusok száma: 16 fő.

Az intézményben folyó munka színvonalát jellemzi, hogy 2001/2002. tanévben az ország összes evangélikus iskolájának sorrendjében tanulmányi eredmény, magatartás, szorgalom értékelésében az első helyen végeztek.

A 2001. őszén valamennyi magyarországi általános iskola ötödik osztályában megtartott matematika és magyar felmérésben minden városi és "nagytelepülési" intézményt megelőztek.

A három általános iskola összesített adatai 2002. végén
(önkormányzati adatok)

Gyermek létszám

1.076 fő

Ebből más településről jár be

12 fő

Pedagógus

78 státusz

Tanterem

59 db

Tornacsarnok

2 db

Tornaszoba

2 db
2016.01.19 - Albertirsa.hu


Kapcsolat  |  korabbi.albertirsa.hu
www.someday.hu - weboldalkészítés, webdesign, kereső optimalizálás, internetes és intranetes alkalmazásfejlesztés