Álláshirdetés

Albertirsa Város Önkormányzata

a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény alapján pályázatot hirdet

piacfelügyelő

munkakör betöltésére

 

A jogviszony időtartama:

-        határozatlan idejű munkajogviszony (alkalmazás esetén 3 hónapos próbaidő kerül kikötésre)

 Foglalkoztatás jellege:

-        részmunkaidős (heti 35 óra figyelembevételével megállapított munkaidőkeret alapján, kedd, péntek, szombat és vasárnapi munkavégzéssel)

 A munkavégzés helye

-        Pest megye, Albertirsa (piactér)

 A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

-        Szervezi és irányítja a piac életét, a jogszerű árusítást, kezeli a felmerülő problémákat, beszedi a helypénzt.

 Illetmény és juttatások

-        A vonatkozó jogszabályban megállapított garantált bérminimum arányos összege, illetve Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete által megállapított egyéb juttatások.

 Pályázati feltételek:

-        magyar állampolgárság vagy a szabad mozgás és tartózkodás jogával való rendelkezés,  

-        cselekvőképesség,

-        büntetlen előélet,

-        középfokú végzettség,

-        egészségi alkalmasság.

 A pályázat részeként benyújtandó igazolások:

-        részletes, fényképes szakmai önéletrajz,

-        iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata,

-       a pályázó nyilatkozata büntetlen előéletről (a pályázat benyújtásához elegendő a nyilatkozat, de a munkakör elnyerése esetén az alkalmazás feltétele 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány benyújtása).

 A munkakör betölthetőségének időpontja:

-        A munkakör 2018. február 1-től tölthető be.

 A pályázat benyújtásának határideje:

-        2018. január 22. 17 óra

 A pályázat benyújtásának módja:

-        Postai úton: Albertirsa Város Önkormányzata 2730. Albertirsa, Irsay K. u. 2.

-        Személyesen Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal - iktató

-        Elektronikus úton: titkarsag@albertirsa.hu e-mail címre

-        Kérjük a borítékon, illetve az elektronikus levél tárgyában feltüntetni a munkakör megnevezését: piacfelügyelő.

 A pályázattal kapcsolatosan további információt nyújt:

-        A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fazekas László polgármester nyújt, a 06-53-570-053 telefonszámon.

 A pályázat elbírálásának rendje:

-        A pályázat elbírálásáról a polgármester dönt.

www.someday.hu - weboldalkészítés, webdesign, kereső optimalizálás, internetes és intranetes alkalmazásfejlesztés